Våra stämplar

Åland Post Frimärken erbjuder flera olika sorters stämplingar. På Åland finns just nu fem bildmotivstämplar och 18 postkontorsstämplar som du kan få stämplade på frimärken och dina brev, kort eller paket. Utöver dessa stämplar ser du nedan årets förstadagsstämplar och specialstämplar som du kan samla på. 

Postkontorstämplar (17 olika datumstämplar)

Orter som går att välja är: Jomala, Hammarland, Godby, Geta, Föglö, Enklinge, Eckerö, Brändö, Sottunga, Mariehamn, Mariehamn Postterminalen, Lumparland, Lemland, Lappo, Kökar, Kumlinge och Vårdö .

Sund-stämpeln togs ur bruk 30 december 2022.

Ödkarby-stämpeln togs ur bruk 30 september 2021. 

Bildmotivstämplar

Eckerö post- och tullhus, Kastelholms slott, Märket (i bruk året om). Mariehamns camping (i bruk 2.5-31.8.) och Julen (i bruk från 20.11-30.12)

 

 

Förstadagsstämplar 2024

 

Specialstämplar 2024

 

1.2. Metamorfos

8.5. Undervattensflora & fauna

15.6. Postrodden 50 år

24.7. The Tall Ships Races

9.10. Världspostunionen 150 år

23.10. Orm

Ändringar är möjliga.  

 

Så här beställer du stämplar:

Skicka in dina brev och kort till oss för stämpling med anvisningar om dina önskemål och dina kontaktuppgifter samt eventuellt kundnummer. Eventuella tjänster faktureras och postas till dig efter utförd behandling.  

Observera! När du skickar brev och kort för stämpling till oss: klistra tulletiketten CN22 på ditt ytteromslag och skriv ”brev för stämpling” så underlättar och försnabbar du vår förtullningsprocess. 

Adress: Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland

Frågor? Kontakta oss: stamps@alandpost.com 

Prislista:

Service Pris
Stämpling av färdigt frankerade och adresserade brev och kort  OBS!*

Gratis upp till 2 postkontorstämplar per inlämningstillfälle*, nästföljande stämpel debiteras 2,30€/postkontor

Stämpling av lösa frimärken med datumstämpel Mariehamn eller Mariehamn-postterminalen

0,10 €/märke + returporto

 

Stämpling av lösa frimärken, olika postkontor 

0,10€/märke + 2,30€/postkontor
+ returporto

Klistring av frimärken på kuvert/kort

0,15€/märke

Tryckning av frankeringsetiketter med ett värde under 1,00€

0,10€/märke

Handskriven adressering på kuvert

1,50€/kuvert

 

* Observera! Vid inlämning av fler än 30 stycken kort och brev som ska stämplas filatelistiskt vid ett och samma tillfälle, debiteras du 0,10 €/försändelse som överstiger minimiantalet. 

 

Beställning av postkontor- och bildmotivstämplar Pris 
Inlämning av 20 färdigt frankerade kuvert. Endast stämpling.  25€
Inlämning av 20 kuvert, frankering och stämpling

25€ + klistring 0,15€/märke + porto

Beställning av 20 kuvert, frankering och stämpling 25 € + kuvert á 1,00€/st + porto

 

Åland Post Frimärken förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor.

decorative

Kontakta oss

Vi ger personlig och snabb service