Våra stämplar

Åland Post Frimärken erbjuder flera olika sorters stämplingar. På Åland finns just nu fem bildmotivstämplar och 17 postkontorsstämplar som du kan få stämplade på frimärken och dina brev, kort eller paket. Utöver dessa stämplar ser du nedan årets förstadagsstämplar, specialstämplar och utställningsstämplar som du kan samla på. Du kan besöka evenemanget för att få dagens stämpel, abonnera eller beställa stämpeln från Åland Post Frimärken. Längst ner på sidan hittar du information om hur du beställer stämplar.

Postkontorstämplar (17 olika datumstämplar)

Varje postkontor och postombud har en egen datumstämpel med ortsnamn. Följande orter går att välja: Jomala, Hammarland, Godby, Geta, Föglö, Enklinge, Eckerö, Brändö, Sottunga, Mariehamn, Mariehamn Postterminalen, Lumparland, Lemland, Lappo, Kökar, Kumlinge och Vårdö.

Bildmotivstämplar

På Åland finns ett antal officiella poststämplar för särskilda platser, så kallade bildmotivstämplar. Bildmotivstämpeln kan stämplas på vilket åländskt frimärke som är giltigt som porto just nu.

Följande platser går att välja: Eckerö post- och tullhus, Kastelholms slott, Märket (i bruk året om). Mariehamns camping (i bruk 2.5–31.8.) och Julen (i bruk ca. 20.11-31.12). Ålands kulturhistoriska museum (i bruk 18.5-15.9 2024).

 

 

Förstadagsstämplar 2024

För varje ny frimärksutgåva utges en postal förstadagsstämpel som är i användning endast på frimärkets utgivningsdag. Förstadagsstämpeln stämplas endast på det frimärket som den är designad till. Förstadagsstämpeln är gratis.

 

Specialstämplar 2024

Årligen uppmärksammar Åland Post ett antal evenemang och postala händelser med en specialstämpel. Specialstämpeln gäller endast under dagen för evenemanget/händelsen. En specialstämpel är en postal stämpel som kan stämplas på vilket åländskt frimärke som är giltigt som porto just nu. Specialstämpeln är gratis.

 

1.2. Metamorfos

8.5. Undervattensflora & fauna

15.6. Postrodden 50 år

24.7. The Tall Ships Races

9.10. Världspostunionen 150 år

23.10. Orm

Ändringar är möjliga.  

Utställningsstämplar 2024

Åland Post producerar då och då utställningsstämplar till de mässor och utställningar som besöks under ett år. Motiven är oftast hämtade från mässorterna. En utställningsstämpel är inte en postal stämpel utan en så kallad minnesstämpel. Frimärken som stämplas med en utställningsstämpel är inte giltiga i postgången.  Utställningsstämpeln är gratis.

 

Åländska frimärken som är giltiga som porto just nu:
Vanliga frågor – Åland Stamps (alandstamps.com)

Vill du abonnera på förstadagsbrev med förstadagsstämpel, förpackningen med specialstämplar eller utställningskort med utställningsstämpel, kontakta kundtjänst 

Så här beställer du stämplar:

Skicka in dina brev och kort till oss för stämpling med anvisningar om dina önskemål och dina kontaktuppgifter samt eventuellt kundnummer. Eventuella tjänster faktureras och postas till dig efter utförd behandling. 

Observera! När du skickar brev och kort för stämpling till oss: klistra tulletiketten CN22 på ditt ytteromslag och skriv ”brev för stämpling” så underlättar och försnabbar du vår förtullningsprocess.

Ifall du bifogar ett frankerat och adresserat ytterkuvert för returnering av stämplade frimärken utgår leveransavgiften.

Adress: Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland

Frågor? Kontakta oss: stamps@alandpost.com 

Prislista:

Service Pris

Stämpling av färdigt frankerade och adresserade brev och kort  OBS!* 

Gratis upp till 2 postkontor/bildmotivstämplar per inlämningstillfälle*, nästföljande stämpel debiteras 2,40€/postkontor

Stämpling av lösa frimärken med datumstämpel Mariehamn eller Mariehamn-postterminalen

 0,10 €/märke + leveransavgift

 

Stämpling av lösa frimärken, olika postkontor 

0,10€/märke + 2,40€/postkontor + leveransavgift

Klistring av frimärken på kuvert/kort

0,15€/märke

Tryckning av frankeringsetiketter med ett värde under 1,00€

0,10€/märke

Handskriven adressering på kuvert

1,50€/kuvert

 

* Observera! Vid inlämning av fler än 30 stycken kort och brev som ska stämplas filatelistiskt vid ett och samma tillfälle, debiteras du 0,10 €/försändelse som överstiger minimiantalet. 

 

Beställning av postkontor- och bildmotivstämplar Pris 

Inlämning av 20 färdigt frankerade kuvert. Endast stämpling. (under sommar/jul: 21 kuvert)

25€
Inlämning av 20 kuvert, frankering och stämpling

25€ + klistring 0,15€/märke + porto

Beställning av 20 kuvert, frankering och stämpling 25 € + kuvert á 1,00€/st + porto

 

Åland Post Frimärken förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor.

decorative

Kontakta oss

Vi ger personlig och snabb service