Prislista

Här under hittar du en översikt och prislista som gäller tills vidare från och med 1.11.2022.

Fraktkostnad för beställningar

Economy frakt till Åland, Finland, Norden och Europa (ej valbart för kunder i länder utanför Europa): 4 €

Priority frakt: valbart till Åland, Norden och Europa (ej valbart för kunder i Finland). Standardfrakt för länder utanför Europa: 7 €

Rekommenderad frakt: valbart till Åland, Finland, Norden, Europa och övriga världen: 15 €

Fraktkostnad för abonnemangsleveranser

Abonnemangskund: 1,50 €/leverans

Guldkund: 0,00 €/leverans

Läs mer om Åland Post Frimärkens kundprogram

Påminnelse vid obetald faktura

Påminnelseavgift: 5 €

Stämpling och filatelitjänster

Stämpling av färdigt frankerade och adresserade brev och kort*:

(*Observera! Vid inlämning av fler än 30 kort och brev som ska stämplas filatelistiskt vid ett och samma tillfälle, debiteras du 0,10 €/försändelse som överstiger minimiantalet)

Gratis upp till 2 postkontorstämplar per inlämningstillfälle*, nästföljande stämpel debiteras 2,10€/postkontor

Stämpling av lösa frimärken med datumstämpel Mariehamn eller Mariehamn-postterminalen:
0,10 €/märke + returporto

Stämpling av lösa frimärken, olika postkontor:  0,10€/märke + 2,10€/postkontor + returporto

Klistring av frimärken på kuvert/kort: 0,15€/märke

Tryckning av frankeringsetiketter med ett värde under 1,00€: 0,10€/märke

Handskriven adressering på kuvert; 1,50€/kuvert

Beställning av samtliga postkontor- och bildmotivstämplar

Inlämning av 20 färdigt frankerade kuvert. Endast stämpling: 25€

Inlämning av 20 kuvert, frankering och stämpling: 25€ + klistring 0,15€/märke + porto

Beställning av 20 kuvert, frankering och stämpling: 25 € + kuvert á 1,00€/st + porto

Åland Post Frimärken förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor.

 

decorative

Kontakta oss

Vi ger personlig och snabb service