Julpost 2023

Skicka dina julhälsningar och paket så de hinner fram i tid.

Här nedan hittar du information om när du senast behöver posta dem för att de ska komma fram i tid. Kontrollera aktuella landspecifika begränsningar på www.alandpost.ax

En julhälsning är ett kort eller ett brev med rabatterat julporto värt 1,50 € och kan skickas inom Åland eller Finland. Julportot börjar gälla från och med 20 november. Till Sverige, övriga nordiska länder och Europa är portot 3,00 €. Till övriga delar av världen är portot 3,20 €. För att räknas som julhälsning får kortet eller brevet väga högst 20 g.

Inlämning av julpost, senast: 

  Julhälsning med julporto Julpaket
Åland 15.12 20.12
Finland 11.12 18.12
     


Inlämning av brev utrikes, senast: 

  Priority Economy
Sverige 14.12 11.12
Norden (exkl. Danmark) 8.12 1.12
Europa (inkl. Danmark) 1.12 24.11
Baltikum 12.12 4.12
Övriga länder i världen 27.11 20.11


Julporto:

Julporto gäller från 20.11 till och med sista postningsdag Julporto  
Åland, julporto 1,50 €  
Finland, julporto 1,50 €  
Sverige 3,00 €  
Övriga Norden och Europa 3,00 €  
Övriga världen 3,20 €  


Inlämning av julpaket utrikes, senast: 

     
Sverige 7.12  
Övriga Norden 8.12  
Europa 1.12  
Övriga länder i världen 27.11  
 Baltikum 11.12  


Värdet på valörlösa frimärken har följande motsvarighet:

  • Lokalpost = 50 g priority Åland: 2,60 €
  • Inrikes = 50 g Finland: 2,70 €
  • Europa = 20 g priority Norden Europa: 3,00 €
  • Världen = 20 g priority Övriga världen: 3,20 €
  • 1 klass = 2,60 €
  • 2 klass = 2,30 €
  • Julpost = 1,50 €
decorative

Kontakta oss

Vi ger personlig och snabb service