Frimärke från Åland lyfter fram ålgräs, en nyckelart i Östersjön

Frimärke från Åland lyfter fram ålgräs, en nyckelart i Östersjön

Den 8 maj 2024 uppmärksammar Åland Post ålgräset inom ramen för frimärksserien Europa på temat undervattensflora och -fauna. ”Den åländska undervattensnaturen visar upp både unika och välbevarade livsmiljöer. I samarbete med frimärkskonstnären Katja Syrjä har vi valt att lyfta fram det spännande ålgräset som har en viktig betydelse för Östersjöns ekosystem och klimat”, säger Johanna Finne, Marketing Design Manager på Åland Post Frimärken.

Ålgräset (Zostera marina) är en blomväxt som lever helt under vatten och är den enda av sitt slag i Östersjön. Det behöver salt för att frodas och trivs bäst på mjuka sandbottnar där det bildar täta undervattensängar. Ålgräset förökar sig främst könlöst, alla växter är alltså genetiska kopior av varandra. Finlands äldsta klon av ålgräsäng anses finnas i kustbandet vid Eckerö på Åland, och ska vara över 1000 år gammal.

Ålgräset bildar ett av de mesta värdefulla ekosystemen på jorden. Det bidrar till stor artmångfald eftersom tusentals små fiskar och kräftdjur samt miljoner ryggradslösa djur hittar mat och skydd i ålgräsängarna. Det binder även sediment, och lagrar kol och näringsämnen i sina blad. Forskarna beräknar att 1 hektar ålgräs binder 35 gånger mera koldioxid än en hektar regnskog. Ålgräset har dock minskat drastiskt på grund av grumligare vatten, överfiske och ökad mängd trådalger som gör att solljuset inte når så djupt ner och därmed kväver dess tillväxt.

Frimärkskonstnären Katja Syrjä är bekant med ålgräset både som motiv och material sedan tidigare. Hon skapade frimärksoriginalet med stenlitografi. För utgåvan tecknade och etsade hon på kopparplåtar också närmare 15 olika arter såsom musslor, snäckor och räkor som hon sydde in i originalet.

Jag upptäckte ålgräset runt 2015 via en föreläsning med marinbiolog Christoffer Boström och blev fascinerad av denna för Östersjön så betydelsefulla växt. Det är roligt att nu också få visa och sprida kunskap om ålgräset genom frimärket, säger Katja.

 

Namn Europa 2024 – undervattensflora &- fauna
Utgivningsdatum 8.5.2024                                                                      
Konstnär Katja Syrjä
Formgivning Johanna Finne & Rebecka Lundén
Upplaga 40 000
Valör Europa (3,20 €)
Pris FDC 4,20 €
Frimärksstorlek 35 x 35 mm
Arkstorlek 2 × 15 frimärken
Papper 110 g/m2
Perforering 13 per 2 cm
Tryckmetod 4-färgsoffset + foliering 
Tryckeri Cartor Security Printers

Europa-frimärken på ett gemensamt tema ges ut årligen av medlemsländerna i organisationen PostEurop och är försedda med en speciell Europa-logotyp.

 

Beställ frimärke, förstadagsbrev och maximikort i webbshoppen på alandstamps.com, per post till Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland, per mejl: stamps@alandpost.com eller per telefon: +358 (0)18 636 639.

Tillbaka till blogg