Båthuskulturen på Åland är temat för ny frimärksserie

Båthuskulturen på Åland är temat för ny frimärksserie

Den 1 februari startar Åland Post en ny treårig frimärksserie med båthus fotograferade av Ålandsfotografen Kjell Söderlund. Båtens egna hus är en unik byggnadstyp och ett självklart och synligt inslag i den åländska strandmiljön. I vår nya frimärksserie vill vi fånga båthuskulturen och belysa variationsrikedomen när det gäller såväl arkitektur som funktion. Först ut är två frimärken med två äldre klassiskt röda båthus”, berättar Johanna Finne, Marketing Design Manager på Åland Post Frimärken.

Det finns ingen statistik över antal båthus på Åland, men byggnadstraditionen är högst levande. Båthusen finns spridda runtom i landskapet, i båthusbyar eller vid sommarstugor och permanenta bostäder längs kusterna.

Båthus har hört till det bebodda kustlandskapet sedan järnåldern och har som uppgift att fungera som väderskydd och förvaring av båtar. Båthuset står i vattnet och har en öppning mot vattnet för båten. Huset har ofta få eller inga fönster. På Åland står båthusen oftast på pålar, men byggs även på stenkistor.

Det ena frimärket visar ”Greggkils sjöbod”, ett båthus i Finnö på Kökar. Båthuset uppfördes i slutet av 1950-talet av fiskaren och bonden Albin Andersson. Det andra frimärket visar en båthuslänga vid Västerängaviken i Lemland. Båthuset i förgrunden byggdes på 1960-talet.  

Utgivningsdatum: 1.2.2024                                                                        
Fotograf: Kjell Söderlund
Formgivning: Johanna Finne
Upplaga: 2 × 40 000
Valörer: Lokalpost (2,60 €) & 0,40 €
Pris FDC: 4,00 €
Frimärksstorlek: 35 x 35 mm
Arkstorlek: 2 × 15 frimärken
Papper: 110 g/m2
Perforering: 13 per 2 cm
Tryckmetod: 4-färgsoffset
Tryckeri: Cartor Security Printers

Förstadagskuvert för utgåvan Båthus visar ett båthus i Karlby på Kökar som kallas Jippas sjöbod. 

Förstadagsstämpeln visar en stiliserad version av Greggkils sjöbod.

 

Beställ frimärken och förstadagsbrev

Köp här

 

Köp här

 

Köp här

Tillbaka till blogg