Användarvillkor

Villkor avseende distansavtal vid köp av frimärksprodukter

 1. Omfattning och giltighet

Dessa villkor gäller för Åland Post Ab:s (Åland Post) försäljning av frimärksprodukter via distansavtal till konsument (kunden), om inte något annat har avtalats skriftligen mellan kunden och Åland Post. Distansförsäljningen sker i första hand i Åland Posts butik på Internet alandstamps.com (webbshop), men kan också ske via telefon, post, e-post, chatt och liknande medel för distanskommunikation.

Villkoren gäller tills vidare från och med 1.11.2022. Villkoren gäller i den version som föreligger vid beställningstillfället.

Åland Post har rätt att ändra dessa villkor, ändringen meddelas på Åland Posts webbplats.

 1. Beställning

Beställningar sker i första hand via webbshopen. Det går även bra att göra en beställning via telefon, e-post, chatt eller brev.

Ett bindande köpeavtal uppkommer först när Åland Post har accepterat din, dvs. kundens, beställning. Detta sker genom att en automatisk orderbekräftelse skickas till den e-postadress som uppges vid beställningen. I bekräftelsen hittar du alla uppgifter om produkterna, pris, betalningssätt och leveransadress.

Åland Post har rätt att annullera beställningen om det är tydligt att priset blivit fel i beställningen. Med tydligt fel i pris avses ett eventuellt feltryck i prislistan eller annat tekniskt fel på grund av vilket priset på produkten skiljer sig väsentligt och tydligt från det korrekta priset på produkten. 

 1. Pris

3.1 Gällande pris

Gällande pris är det pris som finns angivet i anslutning till presenterad frimärksprodukt på webbshopen dagen för beställningen.

Alla priserna i webbshopen anges i euro (€). Priserna i webbshopen anges exklusive moms.

Åland Post förbehåller sig rätten att justera priser i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Dessa prisjusteringar regleras omedelbart då Åland Post anser det vara befogat.

3.2 Fraktkostnad

Fraktkostnaden för din beställning i webbshopen varierar beroende på vilket mottagarland (leveransadress) du har angett i din beställning. Åland Posts priser för fraktkostnad finns i webbshopen.

Åland Post förbehåller sig rätten att justera priser för fraktkostnad i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Dessa prisjusteringar regleras omedelbart då Åland Post anser det vara befogat.

3.3 Tull- och momsavgifter
Sedan 1 juli 2021 måste alla försändelser från Åland förtullas eftersom Åland inte hör till EU:s skatteområde. Tullavgifter och moms kan tillkomma på din leverans enligt mottagarlandets regler. För mera information, kontakta tullverket i ditt land.

På leveranser till Finland och Norge uppbär Åland Post moms enligt gällande finsk momslagstiftning. Momsen läggs till summan på fakturan.

Också i övriga länder kan moms och tullavgifter tillkomma enligt mottagarlandets regler.

 1. Betalning

Du kan välja att betala din beställning via din internetbank hos en finländsk bank eller med kreditkort som Visa eller Mastercard. Betalningen utförs av förmedlingstjänsten Paytrail. På deras sida väljer du betalningsmetod (internetbank eller kreditkortsinstitut). Observera att Paytrail Oyj står som betalningsmottagare av din order och förmedlar din betalning till Åland Post.

 1. Leverans

5.1 Leveranssätt

Din beställning levereras som brev eller paket beroende på storlek och vikt. Den kommer att levereras till den adress du anger i köpet på Åland Posts webbshop, i din e-post, chatt, brev, per telefon eller liknande medel för distanskommunikation.

Åland Post delar inte upp en beställning i olika leveranser.

5.2 Leveranstid

Leveranstiden varierar beroende på var i världen du bor, enligt mottagande postoperatörs leveransvillkor. Observera att om du beställer produkter som ännu inte har utkommit skickar Åland Post din beställning i sin helhet direkt efter utgivningsdatumet. 

5.3 Transport

Vid transport från Åland Post till kund är Åland Post ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till Åland Post är du som kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

 1. Outlösta försändelser

Om du av någon anledning inte löser ut dina försändelser får du betala kostnaderna för frakt. För outlösta försändelser debiteras en avgift. Avgiften debiteras i efterskott.

 1. Ångerrätt/retur

Det är viktigt för oss att du blir helt nöjd med ditt köp och Åland Post följer reglerna om distansförsäljning i gällande konsumentskyddslag.

7.1 Ångerrätt/retur inom 14 dagar

Som kund har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar. Ångerfristen räknas från den dag du har tagit emot produkterna. Om du har ångrat dig ska du meddela Åland Post detta inom ångerfristen. Kontakta kundtjänst på e-postadressen stamps@alandpost.com eller telefon +358 (018) 636 639. Under ångerfristen räcker det att du meddelar Åland Post om din avsikt att ångra beställningen samt anger ditt kundnummer.

7.2 Returnering av produkt

Produkterna ska returneras senast 14 dagar efter att du gjort din ångeranmälan. Kontakta kundtjänst på e-postadressen stamps@alandpost.com eller telefon +358 (018) 636 639 för mer detaljerade instruktioner angående returnering av beställda produkter. För att kunna returnera varorna måste de vara i oförändrat skick och i originalförpackning om sådan finns.

Observera att det är du som kund som har ansvaret för att din retur kommer tillbaka till oss. Tänk därför på att alltid spara inlämningskvittot när du returnerar en produkt. Det är du som kund som är ansvarig för returkostnaden.

Returadress: Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 MARIEHAMN, Åland, Finland.

7.3 Återbetalning

Om du som kund har ångrat din beställning kommer Åland Post att återbetala alla betalningar från dig, exklusive kostnaden för frakt- och hanteringsavgift. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter dagen då Åland Post underrättades om ditt beslut att ångra din beställning. Åland Post kommer att använda samma betalningssätt som du använde vid beställningen om inte annat uttryckligen överenskommits. Återbetalningen kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Åland Post har rätt att vänta med återbetalningen tills vi har mottagit varan eller tills du tillhandahållit bevis på att du återsänt varan, vilket som inträffar först.

På återbetalningsbeloppet förbehåller Åland Post sig rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med produktens ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

 1. Reklamation och klagomål

Åland Post kontrollerar alla produkter innan dom skickas ut till kund. Skulle en produkt ändå vara felaktig, defekt eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

8.1 Reklamationsfrist

Som kund är du skyldig att undersöka produkten vid mottagandet.

Reklamation och/eller klagomål ska meddelas omedelbart efter att du har upptäckt att varan var felaktig eller defekt.  

Du reklamerar eventuella fel och defekter genom att kontakta oss på e-postadressen stamps@alandpost.com eller telefonnummer +358 (018) 636639. Produkten ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Du ska även ange ditt namn, din e-postadress och ordernummer. 

8.2 Avhjälpande av fel samt återbetalning

Om Åland Post inte lyckas att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

Vid återbetalning kommer Åland Post att använda samma betalningssätt som du använde vid beställningen om inte annat uttryckligen överenskommits. Återbetalningen kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Åland Post har rätt att vänta med återbetalningen tills vi har mottagit varan eller tills du tillhandahållit bevis på att du återsänt varan, vilket som inträffar först. På återbetalningsbeloppet förbehåller Åland Post sig rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med produktens ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Åland Post står för returfrakt vid godkända reklamationer. Om varan skadas eller kommer bort då du som kund återsänder den är du betalningsansvarig. 

Åland Post förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

 1. Abonnemang
  Du kan abonnera på frimärken och samlarprodukter från Åland Post. Med ett abonnemang får du regelbundna produktleveranser. Abonnemanget gäller tills du säger upp det.

Våra abonnemangsleveranser skickas tillsammans med en faktura. Om du har ett bankkonto i Finland kan du betala genom e-faktura eller direktbetalning. För mera information, kontakta din bank.

Du har också möjlighet att ha pengar innestående på ditt kundkonto. Även om saldot på ditt kundkonto inte täcker din följande leverans kommer Åland Post ändå att skicka din leverans. Åland Post förbehåller sig dock rätten att kräva förhandsbetalning.

Om du vill göra en förskottsbetalning till ditt kundkonto eller betala in en större summa än den som anges på fakturan vänligen använd ett av nedanstående bankkonton.

Bankkonton

Finland FI08 5578 0420 057227, OKOYFIHH
Sverige 8901-1893.211.308-9
Danmark DK0950100001261761, JYBADKKK
Norge NO0416442087400, DNBANOKK

Kunder från samtliga övriga länder ombeds använda vårt finländska konto hos OP Corporate Bank PLC, se listan ovan.

Betalningspåminnelser skickas ut regelbundet. Påminnelseavgift utgår enligt prislista.

 1. Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt.

Åland Post ansvarar för den behandling av personuppgifter som görs i samband med köp på alandstamps.com eller via telefon, post, e-post, chatt och liknande medel för distanskommunikation. Dina kunduppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen efter dina individuella behov. Mer information om hur Åland Post hanterar personuppgifter och ändamålen med behandlingen och hur du utövar dina rättigheter finns i Åland Post Integritetspolicy

 1. Tillämplig lag och tvist

Detta avtal regleras enligt finsk lag.

Uppkommer tvist ska parterna i första hand försöka lösa denna genom en frivillig överenskommelse. För att få hjälp att lösa tvisten kan en konsument vända sig till konsumenttvistenämnden i Helsingfors,
e-postadress kril(at)oikeus.fi samt telefon + 358 (0)29 566 5200. På Åland finns konsumenttvistenämnden vid Ålands landskapsregering, e-postadress konsumenttvistenamnden@regeringen.ax och +358 (0)18 25172. Konsumenten har också rätt att väcka talan vid den allmänna tingsrätten på sin hemort.

 1. Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter. Du kan också lämna meddelanden om adressändring och andra förändringar som rör dina abonnemang och beställningar.

E-post: stamps@alandpost.com

Telefon: +358 (0)18 636 639

Adress:

Åland Post Ab
Frimärken
PB 1100
AX-22111 Mariehamn
Åland, Finland