Välkommen på frimärksutgivning 15 februari

Välkommen på frimärksutgivning 15 februari

Välkommen den 15 februari på frimärksutgivning, förstadagsstämpling och konstnärssignering av utgåvan Carl Björkman 150 år, Ålands första lantråd. Utgivningsevenemanget genomförs i samarbete med Ålands landskapsregering som avtäcker en byst av Carl Björkman i landskapsregeringens reception.

Tid: kl.12.00-14.30
Plats: Ålands landskapsregerings reception, Självstyrelsegården, Strandgatan 37

  • Frimärksutgivning och försäljning av förstadagsprodukter för utgåvan Carl Björkman 150 år.
  • Signering! Träffa frimärksformgivaren Johanna Finne.
  • Handstämpling! Skicka brev och kort stämplade med dagens unika förstadagsstämpel.
  • Kl.14.00 Avtäckning av Carl Björkmans byst
  • Kl. 14.30 Föreläsning med Dan Nordman i lagtingets auditorium (ca. 30 minuter)
  • Mingel

Välkommen den 15 februari!

Tillbaka till blogg