Frimärke uppmärksammar fästingforskningen på Åland

Frimärke uppmärksammar  fästingforskningen på Åland

Den 6 september ger Åland Post ett frimärke för att uppmärksamma fästingforskningen på Åland och sprida kunskap om fästingen. Fästingburna sjukdomar ökar i hela världen och Åland tillhör de områden med högst smittoincidens. Åländska forskare har gjort viktiga insatser inom detta forskningsfält och tagit fram mycket av den diagnostik som används idag. Den åländske illustratören Peter Bergström tog sig an utmaningen att skapa frimärksmotivet.

Frimärket visar en vuxen fästinghona med borreliabakteriens avlånga spiroketer i bakgrunden och en schematisk bild av antikroppar, vilka laboranten försöker upptäcka vid analys av blodprov. Spiroketerna i bakgrunden påminner även om de vajande gräs där fästingarna ofta sitter och väntar på förbipasserande människor och djur.

Borrelia burgdorferi är namnet på bakterien som fästingar kan bära på och som överförs genom fästingbett. Den vanliga fästingen Ixodes ricinus trivs på fuktiga och skuggiga platser med tät undervegetation. Bästa sättet att skydda sig mot fästingar är lämpliga ljusa kläder när du rör dig i fuktig terräng och hålla gräset kort. Färre än 10 % av fästingarna bär ändå på bakterier och smittan överförs inte heller alltid. Risken är nästan obefintlig om du lyckas ta bort fästingen inom 24–48 timmar efter att den bitit sig fast.

Åland är ett högriskområde för fästingburna sjukdomar som dock förekommer i stora delar av världen och även blivit ett folkhälsoproblem i både USA och Europa. Lyme-borrelios är världens vanligaste fästingsjukdom. På Åland har forskningen dominerats av att hitta en pålitlig metod att påvisa aktiv borrelios.

Illustratören Peter Bergström funderade länge innan han antog utmaningen att illustrera det blodsugande småkrypet: ”Jag tvekade rätt länge till att åta mig uppdraget. Det är ett svårt och inte särskilt bildvänligt motiv. Åland Post övertygade mig ändå till sist med att säga att ämnet är viktigt och angeläget.”

Beställ frimärke och förstadagsbrev i webbshoppen. 

Tillbaka till blogg