Julpost 2022

Skicka dina julhälsningar och paket så de hinner fram i tid.

Här nedan hittar du information om när du senast behöver posta dem för att de ska komma fram i tid. Kontrollera aktuella landspecifika begränsningar på www.alandpost.ax

En julhälsning är ett kort eller ett brev med rabatterat julporto värt 1,20 € och kan skickas inom Åland eller Finland. Julportot börjar gälla från och med 19 november. Till Sverige, övriga nordiska länder och Europa är portot 2,40 €. Till övriga delar av världen är portot 2,60 €. För att räknas som julhälsning får försändelsen väga högst 20 g.

Inlämning av julpost, senast: 

  Julhälsning med julporto Julpaket
Åland 15.12 20.12
Finland 9.12 19.12
     


Inlämning av brev utrikes, senast: 

  Priority Economy
Sverige 16.12 14.12
 Europa  2.12 28.11
 Övriga länder i världen 28.11 21.11
     


Julporto:

Julporto gäller från 19.11 till och med senaste postningsdag Julporto  
Åland, julporto 1,20 €  
Finland, julporto 1,10 €  
Sverige 2,40 €  
Övriga Norden och Europa 2,40 €  
Övriga världen 2,60 €  


Inlämning av julpaket utrikes, senast: 

     
Sverige 14.12  
Övriga Norden 13.12  
Europa 3.12  
Övriga länder i världen 28.11  
     


Värdet på valörlösa frimärken har följande motsvarighet:

  • Lokalpost = 50 g priority Åland: 2,10 €
  • Inrikes = 50 g Finland: 2,20 €
  • Europa = 20 g priority Norden Europa: 2,40 €
  • Världen = 20 g priority Övriga världen: 2,60 €
  • 1 klass = 2,10 €
  • 2 klass = 1,80 €
  • Julpost = 1,20 €

Kontakta oss

Vi ger personlig och snabb service